STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88231 Máy đo độ bão hòa ôxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018272 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Còn hiệu lực
29/07/2019

88232 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 08-TL/2018/170000162/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
01/10/2019

88233 Máy đo độ bão hòa ôxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 15/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y khoa Đỗ Thân Còn hiệu lực
11/02/2020

88234 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 100/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Minh Duy Còn hiệu lực
05/03/2020

88235 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0259/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MSD Còn hiệu lực
07/09/2021