STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88231 Thiết bị xử lý mẫu sinh học TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2434CL22/2/2019 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Còn hiệu lực
13/12/2021

88232 Thiết bị xung kích trị liệu + phụ kiện: đầu phát sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 322-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật An Phú Hòa Còn hiệu lực
24/06/2019

88233 Thiết Bị Y Tế Bảo Vệ Đầu Dò Siêu Âm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1726/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAFATIS Còn hiệu lực
13/11/2020

88234 thiết bị y tế các loại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 08 PL-TTDV Còn hiệu lực
21/06/2022

88235 Thiết bị y tế và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 719 Công ty cổ phần Vietmedical – Phân Phối Đã thu hồi
10/04/2020