STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88256 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ Laser Nd:Yag (Kèm phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3040S7/10/2019 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH DERMAMED Còn hiệu lực
16/06/2021

88257 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ laser xung dài Alexandrite 750nm và Nd:YAG 1064nm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2961 PL Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vin Son Còn hiệu lực
16/12/2019

88258 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ RF TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2758 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Aesthetic And Health Còn hiệu lực
20/12/2019

88259 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ RF TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2759 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Aesthetic And Health Còn hiệu lực
20/12/2019

88260 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ RF và HIFU TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2757 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Aesthetic And Health Còn hiệu lực
20/12/2019