STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88256 Ống nghiệm lấy máu URI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL 53/2023/WEM-LHSP Còn hiệu lực
27/11/2023

88257 Ống nghiệm lấy mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ 030420- AP/180000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/10/2022

88258 Ống nghiệm lấy mẫu xét nghiệm chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3123 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Còn hiệu lực
15/01/2021

88259 Ống nghiệm li tâm TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2908/170000102/PCBPL/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
01/08/2019

88260 Ống Nghiệm Liền Nắp (Microcentrifuge Tube) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 12/2023/MINHDAT-TTBYT Còn hiệu lực
04/04/2023