STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88261 Ống nhỏ giọt bằng thủy tinh có chia liều phân vạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NA001/170000073/ PCBPL-BYT (Natura) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NATURA Còn hiệu lực
22/12/2019

88262 Ống nhỏ giọt các loại, các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 08/2023/PA-BPL Còn hiệu lực
17/08/2023

88263 Ống nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 178-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
15/02/2020

88264 Ống nhựa 5 trong 1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 41/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2019

88265 Ống nhựa chứa đựng mẫu Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 42/2023/BKQPL-ABTLH Còn hiệu lực
24/06/2023