STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88271 Ống nghiệm Chân không SODIUM HEPARIN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1129/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
29/08/2023

88272 Ống nghiệm chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ 14-19 AP /180000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần đầu tư y tế An Phú Còn hiệu lực
03/02/2020

88273 Ống nghiệm Citrate TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0069/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
31/03/2021

88274 Ống nghiệm Citrate TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1591/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU BONA Còn hiệu lực
05/09/2021

88275 ỐNG NGHIỆM CITRATE 3.2% TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1134/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
26/09/2023