STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88281 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME - CHI NHÁNH HÀ NỘI 08/2022/BPL-DR Còn hiệu lực
09/11/2022

88282 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO DƯỢC VIỆT 04/2022/BPL-TDV Còn hiệu lực
14/11/2022

88283 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIETNAM SHINE HEALTH 04.05/2023-1 Còn hiệu lực
04/05/2023

88284 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINAMAX 04/2023/BPL-VINAMAX Còn hiệu lực
05/06/2023

88285 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NATUREHEALTH VIỆT NAM 01/2023/BPL-NATU Còn hiệu lực
22/06/2023