STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88301 Máy đo độ bão hòa Oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1132/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Còn hiệu lực
05/10/2020

88302 Máy đo độ bão hòa Oxy TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3642 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
28/01/2021

88303 Máy đo độ bão hòa oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1139/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2022

88304 Máy đo độ bão hòa oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 128/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

88305 Máy đo độ bão hòa Oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 13/PLYV Còn hiệu lực
16/10/2023