STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88306 Ống nghe (Tai nghe 2 dây) TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 559/170000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Còn hiệu lực
21/05/2021

88307 Ống nghe của dụng cụ đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 24/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

88308 Ống nghe dùng cho Bộ dụng cụ đo huyết áp cơ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1903/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI Còn hiệu lực
30/12/2020

88309 Ống nghe hai dây ALPK2 TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 11 /170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021

88310 Ống nghe khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/057 Còn hiệu lực
01/04/2022