STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88376 Vật liệu che tủy - Calcium Hydroxide TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

88377 Vật liệu Che tủy chiếu đèn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

88378 Vật liệu che tủy răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1835/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/12/2020

88379 Vật liệu chêm tách kẽ răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1753/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Còn hiệu lực
12/11/2020

88380 Vật liệu chèn bít tủy răng dùng trong điều trị nha khoa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 208-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020