STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88381 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu và nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23092002/MP-BPL Còn hiệu lực
21/09/2023

88382 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 723A VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Còn hiệu lực
11/03/2020

88383 Máy đo độ bão hòa Oxy trong máu đeo ở cổ tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 463.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
28/09/2021

88384 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3829S2 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ Còn hiệu lực
13/06/2021

88385 Máy đo độ bão hòa oxy và hematocrit trong máu - BioTrend® Oxygen Saturation and Hematocrit System TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 17/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2019