STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88381 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm phát hiện / định tính / định lượng RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV, DNA cytomegalovirus TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3343/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/12/2022

88382 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính 20 thông số bộ nhiễm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-060/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/04/2022

88383 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính kháng thể Immunoglobulin G (IgG) kháng virus Mumps, virus Measles (Rubeola) và virus Varicella-Zoster (VZV) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-121/PLTTBYT Còn hiệu lực
28/06/2022

88384 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính kháng thể kháng Toxoplasma gondii, Rubella virus, Cytomegalovirus, Herpes Simplex Virus Type 1/2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-072/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

88385 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính SARS-CoV-2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-091/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022