STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88386 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính SARS-CoV-2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-091/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

88387 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể IgE đặc hiệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 290/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

88388 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính độc chất trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-089/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

88389 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính, định lượng DNA/RNA 12 thông số TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3383/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/12/2022

88390 Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm bán định lượng aCL IgG/IgM, Anti-β2GPI IgG/IgM và các xét nghiệm định tính HIT-Ab(PF4-H), HIT-IgG(PF4-H) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 26/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
29/07/2021