STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88391 Ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ HÀ NỘI 01/2023/PL Còn hiệu lực
29/03/2023

88392 Ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23072601/MP-BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

88393 Ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23072602/MP-BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

88394 Ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 10/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

88395 Ống nội soi 0 độ Ø2.7 x 174 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231117/MP-BPL Đã thu hồi
17/11/2023