STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88411 Ống nội khí quản cong miệng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 25/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
12/11/2019

88412 Ống nội khí quản cong miệng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-086REV02/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
27/10/2021

88413 Ống nội khí quản cong miệng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-007/PLTTBYT Còn hiệu lực
24/01/2022

88414 Ống nội khí quản cong mũi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 26/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
12/11/2019

88415 Ống nội khí quản cong mũi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-086REV03/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
27/10/2021