STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88416 Nẹp, vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y TẾ LINK 01/PL/SHARMA-LINK Còn hiệu lực
08/12/2023

88417 Nẹp, vít tạo hình bản sống cổ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 001/2024/PL.Leverage Còn hiệu lực
26/01/2024

88418 Nẹp, vít xương răng hàm mặt và miếng vá sọ não tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018218 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG Còn hiệu lực
24/08/2019

88419 Nẹp, vít xương răng hàm mặt, sọ não và miếng vá sọ não TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018219 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG Còn hiệu lực
24/08/2019

88420 Nẹp, vít xương răng hàm mặt, sọ não và miếng vá sọ não dùng trong phẫu thuật chỉnh hình, thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018216 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG Còn hiệu lực
24/08/2019