STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88426 Môi trường xử lý tinh trùng độ nhớt cao Bromelain in Dulbecco´s PBS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 19-0918/DH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
03/06/2021

88427 Môi trường xử lý và thao tác trứng và phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2881A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

88428 Môi trường đậm đặc phân tách tinh trùng dựa trên mật độ Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 174/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

88429 Môi trường đậm đặc phân tách tinh trùng dựa trên mật độ Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 11/MED0320 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
26/03/2020

88430 Môi trường để phủ các môi trường trong đĩa nuôi cấy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VITROTECH 04/PL/2022/ VITROTECH Đã thu hồi
10/12/2022