STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88436 Nest BioFactory cùng nắp thông hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 264/21/170000116/ PCBPL-BYT, CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

88437 NeuroTrac-MyoPlus4 PRO TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 324-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/10/2020

88438 Nệm hơi TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 176-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Khả Lộc Còn hiệu lực
09/07/2019

88439 Nệm Massage chống loét TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018076 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIÊN ẤN Còn hiệu lực
20/12/2019

88440 Nẹp chữ L TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022