STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88441 Vật liệu kiểm soát mức 1, mức 2 xét nghiệm định lượng Hemoglobin A2, Hemoglobin F và Hemoglobin S TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-080/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

88442 Vật liệu kiểm soát mức 1, mức 2, mức 3 xét nghiệm định lượng Anti-Mullerian Hormone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-149/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/08/2022

88443 Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-182/2022/ PL Còn hiệu lực
09/12/2022

88444 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-182/2022/ PL Còn hiệu lực
09/12/2022

88445 Vật liệu kiểm soát mức thấp, mức trung bình, mức cao xét nghiệm định lượng 19 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-099/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022