STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88446 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 66/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
09/04/2021

88447 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 73/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
01/04/2021

88448 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 74/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
01/04/2021

88449 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định các quần thể tế bào biểu hiện 20 kháng nguyên bề mặt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 136/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
17/08/2021

88450 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định các quần thể tế bào biểu hiện 27 kháng nguyên bề mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 81/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
12/07/2021