STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88451 Môi trường/Chất bổ trợ nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020556/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
06/01/2021

88452 Môi trường/Chất bổ trợ nuôi cấy vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BMACARE 2023-MT3-LIO Còn hiệu lực
21/12/2023

88453 Môi trường/hóa chất vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LECKER HD01/170000059/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sago Biomed Còn hiệu lực
01/07/2019

88454 Môi trường lọc, rửa tinh trùng (Sil Select plus 2x20ml) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 686/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH Còn hiệu lực
29/06/2020

88455 Môi trường lọc, rửa tinh trùng (Sil Select plus 2x50ml) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 686/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH Còn hiệu lực
29/06/2020