STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88456 Môi trường nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 316-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH Còn hiệu lực
26/02/2020

88457 Môi trường nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MA003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỸ ÂN Còn hiệu lực
20/12/2019

88458 Môi trường sử dụng trong các quy trình hỗ trợ sinh sản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH 1302/2023/PL-TA Còn hiệu lực
04/07/2023

88459 Môi trường Vận chuyển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1692/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Còn hiệu lực
23/08/2021

88460 Môi trường Vận chuyển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2153/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Còn hiệu lực
07/10/2021