STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88461 Môi trường Vận chuyển (Media Transport Systems) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1002/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Còn hiệu lực
08/09/2020

88462 Mold (Khuôn răng nhân tạo và dụng cụ hỗ trợ đi kèm bảo vệ răng nhân tạo) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 24.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ICT VINA Còn hiệu lực
27/05/2020

88463 Mold (Khuôn răng nhân tạo và dụng cụ hỗ trợ đi kèm bảo vệ răng nhân tạo) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 121.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ICT VINA Còn hiệu lực
28/05/2020

88464 Monitor kiểm tra sức khỏe đa thông số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00258/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
03/10/2021

88465 Monitor kiểm tra sức khỏe đa thông số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0258/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
06/09/2021