STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88471 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 14 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0018 Còn hiệu lực
09/08/2022

88472 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 14 thông số sinh hóa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/TNP-0001 Còn hiệu lực
11/03/2022

88473 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 14 thông số sinh hóa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/TNP-0002 Còn hiệu lực
11/03/2022

88474 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 14 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 112/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
06/09/2022

88475 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 14 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 148/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022