STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88476 Mực phun xăm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP MỸ 01/PL Còn hiệu lực
01/03/2022

88477 Mũi khoan hình dĩa cắt răng dung trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 107/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
11/10/2021

88478 Mũi cạo vôi răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1721/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
11/08/2019

88479 Mũi cạo vôi răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1842/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
24/12/2020

88480 Mũi cạo vôi răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 49/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
22/01/2021