STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88481 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số cặn nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 259/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/12/2022

88482 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 244/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
29/07/2021

88483 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-090/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

88484 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 128/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022

88485 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 13 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 121/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/12/2022