STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88486 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 17 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 41/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
25/06/2021

88487 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 17 thông số sinh hóa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-052-B Đã thu hồi
29/07/2022

88488 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 17 thông số sinh hóa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-124-B Còn hiệu lực
06/09/2022

88489 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-104/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

88490 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-107/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022