STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88491 MIẾNG DÁN VẬT LÝ TRỊ LIỆU HỒNG NGOẠI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 912/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Á BẢO CHI ĐƯỜNG Còn hiệu lực
09/12/2021

88492 Miếng dán vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210647-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDINOVA Còn hiệu lực
12/08/2021

88493 Miếng dán vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190430.1- ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
24/09/2019

88494 Miếng dán vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 378 /180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH Còn hiệu lực
29/09/2019

88495 Miếng dán vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1236/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NOVA CARE Còn hiệu lực
07/10/2020