STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88506 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 23 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 44/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
10/06/2021

88507 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 23 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-087-B Còn hiệu lực
23/08/2022

88508 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 23 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-091-2022 Còn hiệu lực
04/01/2023

88509 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1830/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/09/2021

88510 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1953/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/09/2021