STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88516 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 25 thông số huyết học TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-079-C Còn hiệu lực
27/08/2022

88517 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 25-Hydroxy Vitamin D, Erythropoietin (EPO), PTH (Intact), Procalcitonin, Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-154/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/08/2022

88518 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 25‑hydroxyvitamin D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1708/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/09/2021

88519 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 224/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
09/07/2021

88520 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 40/2022/NA-PL Còn hiệu lực
13/05/2022