STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88521 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 21 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 14/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
12/09/2022

88522 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 22 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 41/2022/NA-PL Còn hiệu lực
13/05/2022

88523 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 23 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 44/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
10/06/2021

88524 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 23 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-087-B Còn hiệu lực
23/08/2022

88525 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 23 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-091-2022 Còn hiệu lực
04/01/2023