STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88536 Môi trường trung tính dùng cho xét nghiệm phân tích nhóm máu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3848 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BẢO LONG Còn hiệu lực
07/07/2021

88537 Môi trường trung tính hỗ trợ xét nghiệm định tính nhóm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GAM MA VIỆT BỈ 261223 - VB.PLTTB Còn hiệu lực
27/12/2023

88538 Môi trường túi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 02/2023/PL-LABONE Còn hiệu lực
05/01/2024

88539 Môi trường vận chuyển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 883/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
04/06/2021

88540 Môi trường vận chuyển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2714A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022