STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88536 Ống nối (shunt) mạch vành tạm thời, dùng 1 lần TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 210414/170000034/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Vietmedic Còn hiệu lực
11/08/2021

88537 Ống nối (shunt) mạch vành tạm thời, dùng 1 lần TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 57/170000034/BYT-TB-CT Đã thu hồi
05/05/2022

88538 Ống nối (shunt) mạch vành tạm thời, dùng 1 lần TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 57/170000034/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2023

88539 Ống nối (shunt) động mạch cảnh tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 220125/PL-VMD Còn hiệu lực
21/07/2022

88540 Ống nối áp lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190616-1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Còn hiệu lực
20/08/2019