STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88541 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 29 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 85/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
01/07/2021

88542 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 29 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema_0001 Còn hiệu lực
18/01/2022

88543 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 29 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0016 Còn hiệu lực
09/08/2022

88544 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 29 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 14/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
12/09/2022

88545 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 29 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema_0034 Còn hiệu lực
26/12/2022