STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88551 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 36 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 300/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
06/09/2021

88552 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 36 thông số sinh hóa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-045-B Đã thu hồi
29/07/2022

88553 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 36 thông số sinh hóa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-118-B Còn hiệu lực
05/09/2022

88554 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 37 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 257/2022/NA-PL Còn hiệu lực
14/12/2022

88555 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 38 thông số sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 66/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
22/09/2021