STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88551 Thiết bị chống loét TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 217-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Phương Còn hiệu lực
09/10/2020

88552 Thiết bị chống loét y tế dành cho bệnh nhận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 603/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Còn hiệu lực
09/07/2020

88553 Thiết bị đo nồng độ oxi Blaux TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021556A/170000164/PCBPL-BYT NGUYỄN QUANG TRUNG Còn hiệu lực
08/11/2021

88554 Thiết bị đo thân nhiệt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 275-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Lighting & Equipment (Việt Nam) Còn hiệu lực
07/09/2020

88555 Thiết bị đo đường huyết Freestyle Libre – Freestyle Libre Glucose Monitor System TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 50/MED0718/ CÔNG TY TNHH LAGUNA (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
22/08/2019