STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88551 Mũ, ủng, khẩu trang, quần áo TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1282 PL-TTDV Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hoa Xương Còn hiệu lực
15/09/2021

88552 Mực phun xăm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP MỸ 01/PL Đã thu hồi
01/03/2022

88553 Mực phun xăm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP MỸ 01/PL Còn hiệu lực
01/03/2022

88554 Mực phun xăm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP MỸ 01/PL Còn hiệu lực
01/03/2022

88555 Mực phun xăm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP MỸ 01/PL Còn hiệu lực
01/03/2022