STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88561 Máy đọc đĩa Elisa TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEKMAX 240723 PL-TEKMAX Còn hiệu lực
02/08/2023

88562 Máy đông hủy mỡ CLATUU ALPHA TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN QUANTUM HEALTHCARE VIỆT NAM 0301-QHV/2022/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022

88563 Máy đông hủy mỡ CLATUU ALPHA và vật tư đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1005-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

88564 Máy Đông Lạnh Nhanh Huyết Tương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1006/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Còn hiệu lực
05/09/2020

88565 Máy đông máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-310702Orphee/ 170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
26/06/2019