STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88566 Mũi khoan dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 67A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

88567 Mũi khoan dùng trong phẫu thuật cột sống cổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/566 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/11/2021

88568 Mũi khoan dùng trong tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/153 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

88569 Mũi khoan dùng trong tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/146 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/08/2021

88570 Mũi khoan dùng trong tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/80 Còn hiệu lực
03/08/2023