STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88576 Môi trường đệm rửa noãn Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 164/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

88577 Môi trường đệm rửa noãn Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 06/MED0320 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
26/03/2020

88578 Môi trường định danh mẫu bệnh phẩm đường tiết niệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1813/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
19/10/2019

88579 Môi trường đổ sẵn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 361-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
15/09/2019

88580 Môi trường đổ sẵn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 15821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG Còn hiệu lực
01/03/2021