STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88581 ỐNG NGHIỆM: EDTA K2, K3 HTM/ CITRATE HTM/ HEPARIN LITHIUM HTM/ CHIMIGLY HTM/ SERUM HTM/ GIỮ CHỦNG 1,8ML/ NHỰA 5ML, 7ML HTM/ ỐNG ĐỰNG HUYẾT THANH 1,5ML HTM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ 0010-0323/PL-HTM Còn hiệu lực
16/03/2023

88582 Ống ngiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 7/20/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
14/01/2020

88583 Ống ngoài trocar có rãnh cố định đa dụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-329-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
18/06/2019

88584 Ống ngoài trocar có rãnh cố định đa dụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-277-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
26/08/2021

88585 Ống ngoài trocar phẫu thuật lồng ngực với nòng trong đầu tròn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-725-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019