STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88606 Mũi khoan dẫn đường 2.4 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 207/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế My Tâm Đã thu hồi
31/07/2020

88607 Mũi khoan dẫn đường 2.4 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 232/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế My Tâm Còn hiệu lực
28/09/2020

88608 Mũi khoan dùng trong cấy ghép Implant nha khoa,Dụng cụ/thiết bị dùng để cấy ghép Implant nha khoa,Dụng cụ/thiết bị dùng để cấy ghép Implant nha khoa, Vật liệu gắn phục hình, Vật liệu trám răng, Trụ phục hình dùng trong nha khoa , TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1059 PL-TTDV Công Ty TNHH Thiết Bị Nha Khoa Nguyễn Duy Còn hiệu lực
13/11/2020

88609 Mũi khoan dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 107/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
11/10/2021

88610 Mũi khoan dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 67A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023