STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88626 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 15 thông số xét nghiệm chỉ điểm khối u 2 mức nồng độ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/12/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

88627 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 16 thông số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3324/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

88628 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 16 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 59/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

88629 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 16 thông số sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2650/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2022

88630 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 16 thông số sinh hóa nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 20/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
26/08/2022