STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88641 Mũi khoan nha khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1352021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ TNC Còn hiệu lực
05/05/2021

88642 Mũi khoan nha khoa và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IBS IMPLANT VIỆT NAM IBSPL012022-04 Còn hiệu lực
15/02/2022

88643 Mũi khoan nha khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ TNC 04082023-2-TNC/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/08/2023

88644 Mũi khoan nha khoa, mũi đánh bóng sứ, mũi đánh bóng composite... TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 01/CBPL/NTI Còn hiệu lực
01/11/2023

88645 Mũi khoan nha khoa- Coarse Grit TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 308-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dentaluck Còn hiệu lực
07/11/2019