STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88681 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2861A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023

88682 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 01/2023/PL-DTL Còn hiệu lực
24/11/2023

88683 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOLEADER 01/2024/PL-BIO Còn hiệu lực
01/04/2024

88684 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 04-PLTTB-BYT-DEN/2024 Còn hiệu lực
05/04/2024

88685 Mũi khoan nha khoa (khoan sâu, khoan cắt xương hoặc khoan mở rộng) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 158-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Trang thiết bị y tế TPT Miền Nam Còn hiệu lực
02/01/2020