STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88691 Ống nối thẳng hai đầu dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 38/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
17/05/2022

88692 Ống nội thực quản - khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 283/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

88693 Ống nối đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VŨ GIA PHÁT 14/02/2023/PLB-VGP Còn hiệu lực
24/02/2023

88694 Ống nong cơ thành bụng -VersaportTM bladeless TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 24/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/10/2019

88695 Ống nong dẫn đường niệu đạo (Navigator™ HD Ureteral Access Sheath) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0194 PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
28/04/2020