STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88691 Máy đốt điện lưỡng cực và phụ kiện/Đầu đốt vi nhãn/Đầu đốt lưỡng cực/Đầu đốt vi nhãn/Que thấm dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 231/170000074/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2024

88692 Máy đốt điện sinh lý bằng sóng cao tần TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0137/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
25/11/2021

88693 Máy đốt điện sinh lý bằng sóng cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0140/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
08/01/2022

88694 Máy đốt điện sinh lý bằng sóng cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 050KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/12/2022

88695 Máy đốt điện sinh lý bằng sóng cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC 61/2022/PCBPL-DMEC Còn hiệu lực
30/12/2022