STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88696 Trocar phẫu thuật nội soi ổ bụng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 01/022022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
20/02/2022

88697 Trocar phẫu thuật nội soi ổ bụng, các loại, các cỡ. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND 1006/DND-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
26/10/2022

88698 Trocar sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 691/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
19/02/2020

88699 Trocar sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 694/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
19/02/2020

88700 Trocar sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 695/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
28/09/2021