STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88706 Trocar đa kênh đã tiệt trùng dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 301 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AFS MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/11/2019

88707 Trocar đã tiệt trùng dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 301 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AFS MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/11/2019

88708 Trocar đầu tù TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 02/MED0520 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/05/2020

88709 Trocar đầu tù xâm nhập thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 49/MED0920 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2020

88710 Trocar đục thành bụng cho phẫu thuật nội soi ổ bụng, dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 12/170000034/PCBPL-BYT Công ty TNHH Anmedco Việt Nam Còn hiệu lực
14/11/2019