STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88721 Máy tạo nhịp vĩnh viễn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 17/MED0820 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2020

88722 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 3482021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vietnam Medical Còn hiệu lực
14/08/2021

88723 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 3322021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Tokuyo Còn hiệu lực
16/08/2021

88724 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4042021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kamita Còn hiệu lực
07/09/2021

88725 Máy tạo oxy và các phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1370/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
01/09/2021