STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88721 Ống nội khí quản cong Mũi/Miệng có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 436/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
02/07/2020

88722 Ống nội khí quản công đường miệng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 23/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
30/08/2021

88723 Ống nội khí quản cong đường mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 23/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
30/08/2021

88724 Ống nội khí quản dùng cho phẩu thuật laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 290/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

88725 Ống nội khí quản Easyseal có bóng, có cổng hút dịch Lumen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA 0002.2022PL-TK/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/04/2022