STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88736 Máy đông tụ sử dụng khí ARGON TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 01/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2024

88737 Máy đông tụ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 01/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

88738 Máy đông tụ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 01/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2024

88739 Máy đóng túi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 867/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
27/10/2019

88740 Máy đóng túi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 428/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG TRANG Còn hiệu lực
24/06/2020