STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88746 Máy xông mũi họng (Compressor Nebulizer) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1435/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam Còn hiệu lực
22/07/2019

88747 Máy xóa sẹo rỗ sử dụng công nghệ CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 982/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI I.D.M Còn hiệu lực
04/09/2020

88748 Máy xử lý mô tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1282021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
10/06/2021

88749 Máy điều trị nám, sắc tố da, bớt, xóa xăm và làm đẹp da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 06/MED0620 CÔNG TY TNHH HANNAS CLINIC Còn hiệu lực
18/06/2020

88750 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 173-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty CP phòng khám Quốc tế Long Bình Còn hiệu lực
09/10/2020