STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88771 Ống nội khí quản lò xo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 230002787/PCBB-HN Còn hiệu lực
28/10/2023

88772 Ống nội khí quản lò xo có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 70/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2020

88773 Ống nội khí quản lò xo có bóng dùng 1 lần (từ số 3.0 đến 10.0) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 831PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH. Còn hiệu lực
27/08/2020

88774 Ống nội khí quản lò xo cỡ từ 4.5 đến 8.5 Intersurgical TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
19/10/2021

88775 Ống nội khí quản lò xo Easyseal Reny có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA 0002.2022PL-TK/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/04/2022