STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88781 Thiết bị đo nhãn áp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 98/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019

88782 Thiết bị đo nhãn áp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 108/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019

88783 Thiết bị đo nhãn áp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 1906/TTBYTL-A/TTC/SYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
11/07/2019

88784 Thiết bị đo nhãn áp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 67/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
15/07/2019

88785 Thiết bị đo nhãn áp tiếp xúc Appa Applanation Tonometer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES BPI003/170000073/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTECHNICA PHARMA INTERNATIONAL PTE., LTD TẠI TPHCM Còn hiệu lực
24/09/2019