STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88791 Mặt nạ gây mê dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 07/190000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
13/07/2020

88792 Mặt nạ khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 52PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y Tế Hà Nội Còn hiệu lực
25/06/2019

88793 Mặt nạ ôxy kèm túi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 52PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y Tế Hà Nội Còn hiệu lực
25/06/2019

88794 Mặt nạ điện tử dùng để kiểm tra tật khúc xạ. TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 164-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM MẮT KÍNH AN THÁI BÌNH Còn hiệu lực
17/06/2019

88795 Mặt nạ/ Lưới nhựa cố định bụng chậu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 37/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
24/05/2021