STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88791 Ống thông (catheter) trợ giúp can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED0919 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2019

88792 Ống thông (catheter) đốt điều trị loạn nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT004i/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

88793 Ống thông (Catheter) đốt điều trị loạn nhịp TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3105-19 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
17/01/2021

88794 ỐNG THÔNG (Ống dẫn lưu ổ bụng) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 08.18/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
22/06/2019

88795 Ống thông (ống dẫn lưu ổ bụng) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 02.21/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
19/01/2021