STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88796 Mũi khoan sọ não tự dừng các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH 006/2023/HA/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2023

88797 Mũi khoan sọ tự dừng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2563/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN Y Còn hiệu lực
23/12/2021

88798 Mũi khoan tai loại kim cương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHCM-56/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2021

88799 Mũi khoan tai loại phá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHCM-56/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2021

88800 Mũi khoan tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/08/288 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2021