STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88801 Thòng lọng cắt polyp dạ dày và đại tràng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3610 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
31/12/2021

88802 Thòng lọng cắt polyp dùng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC 3009/CV-ATC/2020/170000079/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Còn hiệu lực
17/05/2021

88803 Thòng lọng cắt polyp dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VÀ GIÁO DỤC LÊ VŨ 020522/BPL-LV Còn hiệu lực
21/07/2022

88804 Thòng lọng cắt polyp dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 03.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
27/04/2023

88805 Thòng lọng cắt polyp dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-38.18/170000079/PCBPL-BYT Công ty TNHH Vật tư và Trang Thiết bị Y Tế ATC Còn hiệu lực
07/02/2020